تبلیغات
سایت تخصصی دانلود و مطالب آموزشی - اهمیت خواب دانش آموزان وتنظیم ساعت خواب
سایت تخصصی دانلود و مطالب آموزشی
رمز تمام فایل های دانلود www.p30download.com میباشد.

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 14 خرداد 1391
اهمیت خواب درانسان برکسی پوشیده نیست.مخصوصادانش آموزان که فعالیت فکری دارند .تقویت سیستم ایمنی بدن،ترمیم نورون هاوحفظ کارایی سیستم عصبی سامان دهی یادگیری وحافظه رشدکودکان ونوجوانان ،به دلیل اینکه هورمون رشددرخواب بیشتر ترشح می شود.نوزادان به خواب بیشتری نیازدارنددر24ساعت 20ساعت ولی نوجوانان وجوانان به خواب کمتری نیازدارنددرشبانه روز8ساعت.کم خوابی وبی خوابی صدمات جبران ناپذیری ایجاد می کندکه عبارتند از:بی حوصلگی ،بدرفتاری،کاهش توان یادگیری وتمرکز،افزایش حساسیت پذیری ودرنهایت کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن وافزایش بیماری.


 به طورکلی یک سیکل شبانه روزی بدن به شرح زیر است:

- ساعت 6تا7صبح:دمای بدن افزایش می یابد وسرعت سوخت وسازبدن حداکثر است.

- ساعت 10تا11صبح حداکثرهوشیاری وبهترین زمان برای یادگیری است وحفظ مطالب درحافطه کوتاه مدت است.

- ساعت 12تا1بعداظهر:حداقل میزان انرژی.درجه حرارت بدن کاهش می یابد احساس خواب آلودگی نیم روزی اتفاق می افتد.آدرنالین کاهش می یابد.

- ساعت 3بعداظهر:دمای بدن وآدرنالین مجددا افزایش می یابد.بهترین زمان برای یادگیری وفعال شدن حافظه بلند مدت است.

-ساعت 5تا7بعداظهر:درجه حرارت بدن وآدرنالین به اوج خود ،میرسدبهترین زمان برای فعالیت های ورزشی وبدنی است.

- ساعت9شب ملاتونین افزایش می یابدوسوخت وسازبدن کاهش می یابد.

- ساعت 10شب خواب آلودگی به اوج خود می رسد.

- ساعت 3تا5صبح:سطح هومون ها ودمای بدن به حداقل خود می رسدوخواب عمیق است.درواقع اوج خواب آلودگی درساعت 3تا6صبح و2تا4بعداظهراست.واوج هوشیاری درساعت 9تا11صبح و8تا10شب است.

فصل سرما انسان رادچاررخوت وسستی می کند واشتها رابیشتر می کند.مواظب وزن خود درزمستان باشید .خوب حال باتوجه به این  دانسته ها برنامه ریزی صحیحی انجام دهید.بدانید که درشبانه روزکم تر از6وبیشتراز8ساعت نخوابید.همچنین بهترین زمان خواب ساعت 10تا6صبح است.شبها بیدارنمانید وصبح بخوابید زیرا هورمون ملاتونین وهورمون رشد درشب درحال خواب ترشح می شود که اگر بیدارباشید آن راازدست خواهید داد.مواظب رشد خود دراین سنین باشید.
طبقه بندی: علمی، 
ارسال توسط فرزین کاشانی
تبلیغات
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟


نمایش آب و هوا
مترجم سایت
چاپ صفحه
چاپ این صفحه